మొన్న కనిపించావు – Monna Kanipinchavu

Before someone tells me that this song is really not that exceptional and adding to the misery, is that it is heavily borrowed from George Michael’s Faith, let me remind you that this movie itself is admitted to be a medley of various influential films like Character and Forrest Gump. More than that, and as always, the protagonist shares a lot of things in common with the director Gautham Menon (Mechanical graduate lead in Surya S/o Krishnan, Ye Maaya Chesaave and Yeto Vellipoyindhi Manasu) and Menon himself has acknowledged that Surya S/o Krishan is pretty much an autobiography with 70% of the film being just excerpts from his life (It’s alright…Convective Heat and Mass Transfer can indeed be difficult. Taking it the third time is totally cool 😀 )

Another way in which the movie relates to me and hence adds to the already off-the-roof feels is that a good deal of it was shot in San Francisco (the song Yedhane Koyyake was shot predominantly on UC Berkeley campus, Marina and thankfully on the correct side of the Bay too 😀 – the Gandhi Statue is in SoMa). The lyricist being Veturi – ’nuff said (If you are new to this blog, you can look at [1], [2], [3], [4] for more of his stuff)

This video comes with the build up too! Love the retro ambience replicated on the sets. It still doesn’t have a Gold Spot bottle though.

మొన్న కనిపించావు మైమరచిపోయాను
అందాలతో నన్ను తూట్లు పొడిచేసావే
ఎన్నెన్ని నాళ్ళైన నీ జాడ పొడలేక
ఎందెందు వెతికానో కాలమే వృధా ఆయెనే..

మై = the body
తూటు = hole, తూట్లుపొడుచు = sabotage
జాడ = trace
పొడ = sighting

‘I saw you the other day and I lost my senses
And by your beauty, I was stabbed
No matter how many days without a trace
I wandered everywhere in search, only to no avail’

పరువాల నీ వెన్నెల కనలేని నా వేదన
ఈ పొద్దే నా తోడు వచ్చేయిలా
ఊరంతా చూసేలా అవుదాం జత

The first line is a filler and a product of translation (from the little Tamil I know – it means ‘I was longing for the Goddess that you are in the moonlit sky – I initially thought it translates to ‘Vanilla Sky’ – would have been more awesome with the simultaneous Claude Monet, Paul McCartney and Tom Cruise reference though)
వేదన = pain
పొద్దు = this time

త్రాసులో నిన్నే పెట్టి
తూకానికి పుత్తడి పెడితే
తులాభారం తూగేది ప్రేయసికే

త్రాసు = weighing balance
పుత్తడి = gold

‘When weighed even against gold, the scales will tip in favour of you, my love’

ముఖం చూసి పలికే వేళ
భలే ప్రేమ చూసిన నేను
హత్తుకోకపోతానా అందగాడా

‘The time I saw your face while whispering, I witnessed true love. How can I stay without hugging you?

ఓ..నీడవోలె వెంబడి ఉంటా తోడుగా చెలి
పోగవోలె పరుగున వస్తా తాకనే చెలి
వేడుకవో కలవో నువ్వు వింతవో చెలి

వలె = like
వేడుక = festival

‘I will stay with you like a shadow, embrace you while along like a cloud
Are you a feast, a dream or a wonder, my love?’

కడలి నేల పొంగే అందం
అలలు వచ్చి తాకే తీరం
మనసు జిల్లుమంటుందే ఈ వేళలో

కడలి  = sea
అల = wave

‘The beauty comparable to the sea flowing onto the shore, the waves caressing the coast – Goosebumps aplenty at this very moment’

తల వాల్చి ఎడమిచ్చావే
వేళ్ళు వేళ్ళు కలిపేసావే
పెదవికి పెదవి దూరమెందుకే

వాల్చు = bend
ఎడము = spot

‘You have given me a spot on your shoulder, we have held hands together, so why a distance between our lips?’

పగటి కలలు కన్నా నిన్ను కునుకు లేకనే
హృదయమంత నిన్నే కన్నా దరికి రాకనే
నువ్వు లేక నాకు లేదు లోకమన్నది

దరి = proximity

‘I daydreamed without sleep, I have filled my heart with you, so please come closer. I cannot imagine a world without you!’